Teadus- ja Arendustegevus

Uurimis- ja arendusprotsessi kaudu ühendab BriSol insenere, disainereid, arhitekte, materjaliteadlasi ja arvutiteadlasi, et viia läbi alusuuringuid, suunata tööstusrakendusi ning harida tulevasi disaini- ja tootmisuuendajaid. Brisoli ja tema partnerite uuringud laiendavad disaini ja tootmise piire järgmiselt:
1. Arvutimodelleerimise ja disainivõimaluste loomine, mis võimaldavad disaineritel kasutada digitaalse tootmistehnoloogia kaudu saadaolevaid uusi disainiaknaid ja luua varem kättesaamatuid tooteid;
2. Uuenduslike tootmistehnoloogiate loomine, mis põhineb sensoorsete, liiteliste ja lahutavate protsesside digitaalsel sulandumisel, samuti uute ideede loomisel mitmekülgses, mitmematerjalilises ja multifunktsionaalses tootmises; ja
3. Eeltoodu integreerimine digitaalsetesse töövoogudesse, et muuta uute toodete loomise viisi.

Meie meeskonnal on Euroopa tasandi teadusuuringute kogemus, mida rahastasid ELi riikide valitsusorganisatsioonid.